Baridas Wiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
WikiaLogo.JPG Baridas Wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Polish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: Wikia
Main topic: Nation

Description[edit]

The Republiki Baridas encyclopedia will contain information on the micronation "Baridas".

Encyklopedia Republiki Baridas, pojęcia z nią związane, znani obywatele, generalnie wszystko co związane z tą mikronacją.