FilmWiki.nl

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
FilmWiki
[No Recent changes]
[No WikiNode]
About
[No Mobile URL]
Founded by: FilmWiki.nl
Status: Dead
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike
Main topic: Film
Wiki size: 6,097 article pages [No see stats]

(As of: 2020-11-10 – Archive.org)

FilmWiki.nl (Nederlands)

FilmWiki.nl is een betrouwbare Nederlandse film, tv en acteurs encyclopedie. FilmWiki heeft als doel vanuit een neutraal standpunt een betrouwbare online encyclopedie te creëren van alle Nederlandse film en televisie projecten en de acteurs die er in spelen. Anders dan andere Wiki's wordt FilmWiki gecontroleerd en gefactcheckt door een eindredactie en experts op het gebied van film, televisie en acteurs. Aangewezen experts zijn gescreend op hun kennis en achtergrond voor dat zij de mogelijkheid hebben artikelen te kunnen wijzigen. Dit bevordert de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie. Wij streven er naar om onze artikelen neutraal en betrouwbaar te schrijven.

FilmWiki.nl (English)

FilmWiki.nl is a Dutch films, television and actor encyclopaedia. FilmWiki aims to create a reliable online encyclopaedia of all Dutch film and television projects and the actors who play in them, from a neutral point of view. Unlike other wikis, FilmWiki is reviewed and fact-checked by editors and experts in film and television. Designated experts are screened for their knowledge and background before being able to edit articles. This improves the reliability of the information presented. We strive to write our articles neutrally and reliably.

External links