OBDeventer

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
full.jpg
Openbare Bibliotheek Deventer
Recent changes • [No WikiNode] • [No About] • [No Mobile URL]
Status: Vibrant
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Library
Backups: 2014-02-06
Wiki size: 578 article pages see stats

Nederlands

Welkom op wiki.obdeventer.nl, de wiki van de Bibliotheek Deventer. Hier vindt u alle dossiers die gemaakt zijn door medewerkers van de bibliotheek. Ze zijn zo samengesteld dat u gedegen en gevarieerde basisinformatie krijgt over het onderwerp of de auteur waar uw belangstelling naar uit gaat.

English

Welkom too wiki.obdeventer.nl, the wiki of Library Deventer. Here you can find dossiers that are made by employees of the library. We have created them in such away that you will get decent and varied information about the subject or author you are interested in.