Pipedija

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Revision as of 14:52, 29 December 2017 by Hoof Hearted (Talk | contribs) (grammar fix)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
wiki.png Pipedija
Recent changes
[No WikiNode]
About
[No Mobile URL]
Status: Vibrant
Language: Multilingual
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: WTFPL
Main topic: Encyclopedia
Wiki Size: 7,154 pages see stats...
wikiFactor: 19 info / verify ...

(As of: 2014-09-22)

Description

Lietuviškai

Pipedija - tai alternatyvi ir socialiai orientuota enciklopedija, neretai atstovaujanti kelias kraštutines nuomones tuo pačiu klausimu, bet turinti humoro jausmą. Pagrindinės Pipedijos temos yra Politika, Mitologija, Parodija, Konspiracija, taip pat įvairios kitos, įskaitant ir keisčiausias temas, taip pat tas, kurios buvo pašalintos iš Vikipedijos, kaip neatitinkančios enciklopediškumo kriterijų.

Daugelį kartų minėta ir naudota, kaip duomenų šaltinis spaudoje bei televizijoje, Pipedija gali būti vertinama, kaip antra pagal pagal populiarumą internetinė enciklopedija Lietuvoje po Vikipedijos.

In English

Pipedija, or Pipedia is an alternative and very general social-oriented encyclopedia, primarily in Lithuanian, but also with a small number of pages in English – with prevalating point of view on every topic or MPOV when possible, but with a sense of humour. Main topics of Pipedija are politics, mythology, parody, conspiracy, also miscellaneous and weird topics, including those removed from Wikipedia as off topic.

Already many times mentioned and used as a reference in Lithuanian media, including TV, Pipedija can be rated as a second most popular Lithuanian internet encyclopedia after Wikipedia. Although it is no more than a bunch of gossips, which usually have no relationship with reality, generally it is just a very funny pseudopedia.