Pipedija

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Revision as of 16:33, 5 March 2010 by 155.198.16.103 (Talk) (In English)

Jump to: navigation, search
wiki.png Pipedija
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Vibrant
Language: Lithuanian
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: WTFPL
Main topic: Encyclopedia

Description

In English

Pipedija is an alternative and very general Social-oriented encyclopedia with prevalating PointOfView on every topic or MPOV when possible, but with a sense of humor. Main topics of Pipedija are Politics, Mythology, Parody, Conspiracy, also Miscellaneous and Weird topics, including those removed from Wikipedia as OffTopic.

Already many times mentioned and used as a reference in Lithuanian media, including TV, Pipedija can be rated as a second most popular Lithuanian internet encyclopedia after Wikipedia. Although it is no more than a bunch of gossips, which usually have no relationship with reality, generally it is just a very funny pseudopedia.

Lietuviškai

Pipedija - tai alternatyvi ir socialiai orientuota enciklopedija, neretai atstovaujanti kelias kraštutines nuomones tuo pačiu klausimu, bet turinti humoro jausmą. Pagrindinės Pipedijos temos yra Politika, Mitologija, Parodija, Konspiracija, taip pat įvairios kitos, įskaitant ir keisčiausias temas, taip pat tas, kurios buvo pašalintos iš Vikipedijos, kaip neatitinkančios enciklopediškumo kriterijų.

Daugelį kartų minėta ir naudota, kaip duomenų šaltinis spaudoje bei televizijoje, Pipedija gali būti vertinama, kaip antra pagal pagal populiarumą internetinė enciklopedija Lietuvoje po Vikipedijos.

Wiki Size: 2,004 pages see stats...