Linux discovery

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Wiki.png Linux discovery
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Romanian
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Free
"Free" is not in the list of possible values (NoLicense, MultiLicense, Custom license, Attribution to contributing authors, Copyright to contributing authors, Site retains copyright, Public Domain (generic), WTFPL, Licence Art Libre, Open Content License, Apache License, BSD Documentation License, FreeBSD Documentation License, GNU Free Documentation License, GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, Creative Commons Public Domain, Creative Commons Public Domain Dedication (CC0), Creative Commons Attribution, Creative Commons Attribution-No Derivative Works, Creative Commons Attribution-Share Alike, Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike, Proprietary license, Creative Commons Attribution-NonCommercial, Creative Commons ShareAlike, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) for this property.
Main topic: Linux

Description[edit]

Acest wiki se adresează începătorilor în Linux şi mai ales viitorilor începători, celor care vor un punct de plecare în lumea acestui sistem de operare dar şi pentru cei care nu vor decât un minim necesar pentru instalare şi utilizare.

Wiki Size: 47 pages see stats...