CAcert.nl

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
{{{logo}}} CAcert Wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Dormant
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: DokuWiki
Main topic: Internet
Wiki Size: UnknownSize

Nederlands[edit]

Acert is een vereniging in Australië die het mogelijk maakt om via een 'web of trust' Digitale Certificaten aan te maken, zonder dat dit kosten met zich meebrengt voor de gebruiker.

English[edit]

CAcert is an Australian society that allows people to make Digital Certificates.