PolyWiki.se

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
{{{logo}}} PolyWiki
[{{{recentchanges URL}}} Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Swedish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: DokuWiki
Main topic: polyamory
Wiki Size: UnknownSize

description[edit]

Polywiki is a gathering place for all kinds of information (facts, stories, ...) and events on and in connection with polyamory and Relationship anarchy. Articles here are created and edited by people in the Swedish poly-movement.

Here you can find articles about terms and concepts, longer articles, perhaps one or another person's story about's way to the polyamory or Relationship anarchy, frequently asked questions and their answers, problems you may encounter and their solutions, maybe a little fun myths we can laugh or cry about, link collections, books, movies, music, other materials ...

Here one can also find some information about current and upcoming events, conferences, seminars and other events.

If you are interested in anything in the polyamory or Relationship anarchy that are not here yet, have any article suggestions, or the like, you might be able to write about it in the suggestion box?

Om den här platsen[edit]

Polywiki är en samlingsplats för allehanda information (fakta, historier, …) och händelser om och i samband med polyamori och relationsanarki. Artiklar här skapas och redigeras av personer i den svenska poly-rörelsen.

Här kan man hitta artiklar om termer och begrepp, längre artiklar, kanske en och annan persons historia om hens väg till polyamori eller relationsanarki, vanliga frågor och deras svar, problem man kan stöta på och deras lösningar, kanske lite roliga myter man kan skratta eller gråta åt, länksamlingar, böcker, filmer, musik, annat material …

Här kan man även hitta en del information om aktuella och kommande händelser, konferenser, seminarier och andra tillställningar.

Om du som är intresserad av något inom polyamori eller relationsanarki som inte står här ännu, har något artikelförslag eller liknande kanske du kan tänka dig att skriva om det i förslagslådan?