Wiki Piratenpartij Nederland

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
200px-Piratpartiet.svg.png Wiki Piratenpartij
[{{{recentchanges URL}}} Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: [[:Category:{{{engine}}}|{{{engine}}}]]
Main topic: Politics
Wiki Size: UnknownSize

Nederlands[edit]

Deze wiki bestaat naast de website van de Piratenpartij. De wiki vervult binnen de Piratenpartij een veelvoud aan functies:

  • Algemene informatie verschaffen over onderwerpen binnen het bereik van de Piratenpartij.
  • Specifieke uitweiding verschaffen over de Piratenpartij, diens organisatie en de partijstandpunten.
  • Als archief dienen voor de partij-activiteiten, interne discussies, vergaderingen en besluitvorming.
  • Als naslagwerk dienen voor publicaties, nieuwsberichten en anderzijds relevante presentaties en literatuur.
  • Als documentatiecentrum voor de verschillende werkgroepen van de Piratenpartij.

English[edit]

This wiki exists next to the website of the Piratenpartij. The wiki has several function within the Piratenpartij.

  • To supply generic information about subject within reach of the Piratenpartij.
  • Delivering specific information about the Piratenpartij, its organisation and the partypoints.
  • As a archief for party activity, internal discussions, meetings and decisions.
  • As a referencework voor publications, newsreports and other types of relevant presentations and literature.
  • As a documentationcentre for different workgroups of the Piratenpartij.