AnarkismiWiki

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
This AnarkismiWiki page here on WikiIndex has recently been translated from text of another language, namely from Finnish to English. If you are a native or near-native English speaker, and/or a Finnish speaker, please help with the review!

After reviewing, and making any gramatical or other corrections (if / where necessary), please remove this banner by deleting the {{translated}} tag.
logo.png AnarkismiWiki
[No Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by: {{{founder}}}
Status: Cannot connect
Language: Finnish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: DokuWiki
Wiki license: WTFPL
Main topic: Anarchism

Table of contents

FI - Finnish[edit]

Noniin, pistetääs tääkin juttu kuntoon vihdoinkin.

Eli, vanha wiki on enemmän tai vähemmän peruuttamattomasti hajalla. Tietokannassa on jotain sellaista häikkää että se ohjelmisto jolla vanha wiki pyöri, ei tajua siitä hevon helvettiä. Tarkoituksena oli väsäillä skripti joka olisi käynyt koko tietokannan läpi, korjannut virheet ja muuttanut artikkelit tälle Dokuwikille sopivaksi (sekä poistanut jokusen kymmentä/sataa tuhatta sivua viagr@spämmiä sieltä seasta), mutta tostahan nyt sit tuli taas yks vitun ikuisuusprojekti.

Juttu hoidetaan nyt siis käsin. Vanhaa wikiä voi (vaivalloisesti) selailla archive.org in Internet Archive WaybackMachine esim. täällä ja täällä. Tää on kuitenkin vähän vaikeeta, joten kyhäsin nyt hätäpäissäni tollasen juosten kustun häkkyrän jolla vanhoja artikkeleita pystyy jotenkuten selaamaan otsikon mukaan, raakatekstinä. Löytyy osoitteesta http://www.anarkismi.net/vanhan_anarkowikin_artikkelit/.

Noiden tekstien pohjalta voi sitten alkaa kasaan wikiä uusiks. Kannattaa varmaan käyttää vähän harkintaa mitä sieltä tänne siirtää ja mihin, ton vanhan wikin rakennehan oli ihan supersekava. Osa tuolla olevista jutuista löytyy myös paremmassa muodossa muualta (esim. noi Kommunalismi-tekstien puolivalmiit käännökset löytyy loppuun vietyinä kommunalistien omilta sivuilta jne)

sivulla muokkausohjeet on tietoa siitä miten homma pelaa. Jos ette ole käyttäneet DokuWikiä aikaisemmin niin kannattaa vilkaista. Wiki on vielä vaiheessa, mutta pääpiirteittäin juttujen pitäisi toimia. Wikin kehityskeskustelu-sivulla voi ideoida sitä, miten juttujen tulis mennä ja mitä pitäis muuttaa jne. Jos löydätte varsinaisia bugeja tai muuta välitöntä huomiota kaipaavaa, niin ylläpidon saa kiinni osoitteesta aropupu miukumauku stc.cx

EN - English[edit]

Okay, pistetääs solve this thing ready at last.

That is, the old wiki is more or less irrevocably broken. The database is something that häikkää it with the old wiki software was running, not realizing that hevon hell. The aim was to väsäillä a script that had been the case throughout the entire database, corrected the errors and changed the articles in this DokuWiki fit (as well as removing a couple more dozen / hundred thousand pages of Viagr@ spam from there mingled), but now tostahan then came back pu fucking eternity project.

Thing, therefore, is now handled by hand. The old wiki can (with difficulty) to browse Archive.org Internet Archive WaybackMachine eg here and here. This is, however, little vaikeeta, so now kyhäsin hätäpäissäni Kustu running that kind of contraption with old articles so as to browse by label, in plain text. Can be found at http://www.anarkismi.net/vanhan_anarkowikin_artikkelit/.

On the basis of those texts can then begin to pile wiki re-write it. You should probably use a little consideration of what is there to move here and for what, a ton of the old wiki rakennehan was just supersekava. Some of the stuff out there can also be found in better form elsewhere (eg, noi Communalism-texts, semi-finished translations can be found in the end to have left the Communalists own website, etc.)

For instructions on editing page has information on how it plays. If you have not previously used the DokuWiki then you should take a look at. Wiki is still in the stage, but the outline of stories should work. Development wiki discussion page to generate ideas on how spicy stories to go and what I should change, etc. If you can find actual bugs or other immediate attention which need to, so maintenance gets stuck at aropupu Guaranteed Secure stc.cx.