Astrologia Wiki

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
Small rectangular monochrome image, landscape orientation, thin black border with a white background, containing the words 'no logo' in black text. Astrologia Wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
Mobile URL
Founded by: SpectraMH aka Dawid
Status: Dormant
Language: Polish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: Wikia
Wiki license: Creative Commons Attribution Share Alike
Main topic: Astrology
Wiki size: 106 article pages see stats

(As of: 2022-05-15)

Pl

Witamy na Astrologia Wiki, strona wiki społeczności Fandomu, której gospodarzem jest Wikia. Tu dowiecie się co kryją wasze znaki zodiaku i lepiej poznacie samego siebie. Nie wiesz od czego zacząć?? Zajrzyj w spis treścilub przeczytaj artykuł Nauki magiczne. Ale najpierw zapoznaj się z Regulaminem!

Na tej stronie znajdziecie wiele artykułów o ezoteryce, czyli nauce, która obecnie skupia ze sobą wiele innych nauk, w tym astrologii, o której staram się pisać najwięcej, ponieważ jest to pierwsza nauka ezoteryczna z powstałych. Wygląd wiki zmienia się według znaków zodiaku, na przykład - teraz jest okres Koziorożca więc wiki jest fioletowa, czarna i brązowa. Moja wiedzę i doświadczenie zawdzięczam pani B., panu G., Internetowi oraz kilku książkom.

En

Welcome to Astrology Wiki, a Fandom lifestyle community wiki site hosted by Wikia. Here you will find out what your zodiac signs hide, and you will get to know yourself better. You don't know where to start?? See the table of contents, or read the Magical Sciences article. But read the Terms and Conditions first!

On this page you will find many articles about esoterics, i.e. the science that currently brings together many other sciences, including astrology, about which I try to write the most, because it is the first esoteric science that has arisen. The appearance of the wiki changes according to the zodiac signs, for example - now is the Capricorn period so the wiki is purple, black and brown. I owe my knowledge and experience to Mrs. B., Mr. G., the internet, and several books.