Auctoris

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
Wiki.png Auctoris
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by: {{{founder}}}
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike
Main topic: Writing
Wiki size: 9,592 article pages see stats
wikiFactor: 1 info / verify

(As of: 2015)

NL

Welkom op Auctoris. We zijn nu net (8 april 2008) begonnen. Auctoris is een wiki voor schrijvers van verhalen en gedichten (met afdelingen voor computergrafiek en geluid / muziek / voordracht). Op het moment van schrijven richt de wiki zich op het Nederlandse taalgebied. Het plan is om dit uit te breiden met een Engelse afdeling.

De naam is van Latijnse origine: Auctor betekent auteur en Auctoris is de genitieve (2e) naamval, dus Auctoris betekend zoiets als "dat wat van auteurs" is.

EN

Welcome to Auctoris. We started on 8 April 2008. Auctoris is a wiki for writers of stories and poems (with departments for computer graphics and sound / music / speech). At the time of writing, the wiki focuses on the Dutch language. The plan is to expand this with an English section.

The name is of Latin origin; «Auctor» means "author" so «Auctoris» (2nd, genitive case) is "that which is of authors".