Beeld en Geluid wiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
logo.jpg
Beeld en Geluid wiki
[{{{recentchanges URL}}} Recent changes] • [No WikiNode] • [No About] • [No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Television
Backups: 2014-02-19
Wiki Size: 20,400 pages see stats...

(As of: 27 februari 2014)

Nederlands[edit]

De wiki ontsluit kennis over de collectie van Beeld en Geluid en de audiovisuele mediageschiedenis van Nederland. Het Instituut voor Beeld en Geluid legt de basis aan, maar iedereen kan pagina's aanmaken of in bestaande pagina's kennis toevoegen.

English[edit]

The wiki creates knowledge about the collection of Beeld en Geluid and the audiovisual mediahistory of the Netherlands. The Instituur voor Beeld en Geluid has placed the basics, but everyone kan make new pages or add in existing pages.