Berghapedia

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
Berghapedia-logo.png Berghapedia
Recent changes
[No WikiNode]
About
[No Mobile URL]
Founded by: Gert Willem
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: GNU Free Documentation License
Main topic: History
Wiki size: 7,094 article pages see stats

(As of: 2023-07-29)

Dutch[edit]

Welkom op Berghapedia - de vrije encyclopedie over de voormalige gemeente Bergh in de Nederlandse provincie Gelderland - waar iedereen kan meehelpen aan het beschrijven van de historie van Bergh. Berghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh en heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van 'het land van Bergh' te maken.

Berghapedia is vrij te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen, met inachtneming van de basisregels zoals die met betrekking tot de neutraliteit van de inhoud. Binnen Berghapedia gebruiken we categorieën om informatie te groeperen, dus gebruik ook deze selectiemogelijkheid binnen zoeken.

English[edit]

Welcome to Berghapedia - the free encyclopaedia about the former municipality of Bergh in the Dutch province of Gelderland - where everyone can help describe the history of Bergh. Berghapedia is an initiative of the Heemkundekring Bergh and aims to make a complete encyclopaedia about (cultural-historical) subjects about the people and the landscape(s) of 'the land of Bergh'.

Berghapedia is free to use to search for information and to (yourself) add information, taking into account the basic rules such as those regarding the neutrality of the content. Within Berghapedia we use categories to group information, so also use this selection option within search.

External links[edit]