Bezsensopedia

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
Wiki.png Bezsensopedia
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by: {{{founder}}}
Status: Active
Language: Polish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons Attribution Share Alike
Main topic: humor

English: Bezsensopedia is an user-friendly humorous encyclopaedia that everybody can edit. Editors care about satisfaction of every reader, so avoid writing about controversial topics. There are various actions regularly, that help with bringing editors together and attract new ones. Bezsensopedia has also Fiction section, where users may create alternative reality that formes one big whole. By now, Bezsensopedia has about 2500 articles and is still growing!

Polski: Bezsensopedia to przyjazna humorystyczna encyklopedia, którą każdy może edytować. Cechuje nas dbałość o to, aby każdy czytelnik wychodził zadowolony - w związku z czym unikamy pisania na kontrowersyjne tematy. Regularnie organizowane są różne akcje mające na celu scementować społeczność i przyciągnąć nowych użytkowników. Oprócz części typowo humorystycznej, Bezsensopedia posiada także dział Fikcja, gdzie użytkownicy mogą tworzyć stanowiącą wspólną całość alternatywną rzeczywistość. Aktualnie Bezsensopedia posiada ok. 2500 artykułów i dalej rośnie!