De Dutch Green Building Council

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
01-DGBC.jpg
De Dutch Green Building Council
Recent changes • [No WikiNode] • [No About] • [No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Sustainability
Backups: 2014/02/17
Wiki Size: 136 pages see stats...

Nederlands[edit]

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke organisatie, die duurzaamheidskeurmerken ontwikkelt voor Nederlandse gebouwen en gebieden. Een stichting, die certificaten verstrekt aan opdrachtgevers die de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied hebben laten beoordelen volgens vooraf gestelde criteria. De Council toetst op basis van het Engelse BREEAM. Meer informatie over de Dutch Green Building Council zelf kunt u ook vinden op de website www.dgbc.nl.

English[edit]

The Dutch Green Building Council (DGBC) is a independent organization, that develops sustainabilitycertificats for Dutch buildings and regions. A foundation, that gives certificates to employers, that have allowed there building to be graden on there level of sustainability by criteria decided before hand. The council grades on basis of the U.K. BREEAM. More information about Dutch Green Building Council can be found on the website www.dgbc.nl.