DiabetesWiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
logo.png DiabetesWiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: NeedsLove
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Diabetes
Wiki Size: 90 pages see stats...

Nederlands[edit]

Het principe van een Wikipedia is dat deze door iedereen te bewerken is. Diabetesvereniging Nederland streeft ernaar dat dit ook voor de Diabeteswiki mogelijk is. DVN hecht echter ook veel waarde aan de correctheid van informatie. Als iedereen teksten kan toevoegen en bewerken, kan DVN geen garanties meer geven over de correctheid van de informatie. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om teksten te bewerken.


English translation[edit]

The principle of Wikipedia is that everyone can alter it. Diabetesvereniging Nederland aims to make this possible for the DiabetesWiki. DVN als values the correctness of information. If everyone can add texts and change them, then DVN can not guarantee the correctness of the information presented. Dit requires careful planning en guidance. That is why it is presently not possible to alter texts.