Etymologiewiki

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
{{{logo}}} Etymologiewiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Dictionary
Wiki size: 68 article pages see stats

Nederlands[edit]

Graag nodigen wij iedereen uit mee te helpen aan het etymologische onderzoek. U kunt dat doen door een bijdrage te leveren aan de Etymologiewiki. Op de Etymologiewiki kunt u de etymologie van woorden beschrijven die nog niet zijn opgenomen in de Etymologiebank.

English[edit]

We would like to invite everyone to help our etymological research. You can do this by adding to our Etymologiewiki. On etymologiewiki you can describe the etymology of words that havent't been added in the Etymologydatabank.