Exaktueel

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
200px-Foto_1.jpg Exaktueel
[{{{recentchanges URL}}} Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Private
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Physics
Wiki size: unknown size

Nederlands[edit]

Internet is niet alleen informatiebron, maar ook communicatiemedium. Daarom hebben we ExaktuWiki geopend. Dat is een plek op Internet, waar iedereen, net als in Wikipedia, kan meewerken aan het maken van artikelen, vragen en opdrachten over natuurkunde in de krant.

English[edit]

Internet is not only an informationsource, but also a communicationmedium. That is why we have opened ExaktuWiki. That is a place on the internet, where everyone, just like in wikipedia, kan work on making artikels and write about questions and assignments about physics in the newspaper.