GEMMA

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
{{{logo}}} GEMMA wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Dormant
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Software
Backups: 2014/02/17
Wiki Size: 619 pages see stats...

Nederlands[edit]

Deze wiki is de interpretatie van ArchiXL van de GEMMA documenten zoals deze door KING in het openbaar zijn gepubliceerd.

English[edit]

This wiki is the interpretation of ArchiXL of the GEMMA documents as they are produced by KING in the public.