Genderwiki Noodles

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
Rainbowlogo.gif Genderwiki Noodles
[No Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Dead
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Gender

Description[edit]

(from main page:)

The Genderwiki from the Noodles is all about gender, from male to female, transgender en queer, movies, writers and theories. We are quite small as we only started this December 2006.
Veel informatie over gender, transgender en mensen die zich hier mee bezig houden is versnipperd op het Internet. De genderwiki probeert orde te scheppen, en informatie die moeilijk te vinden is bijeen te bregen. Veel informatie is slechts bekend bij een oudere generatie en is nooit verzameld en in kaart gebracht. Dit is meteen de doelstelling van de genderwiki. Op het overzicht van reeds toegevoegde artikelen is te zien wat er al is aangemaakt en welke kant genderwiki uitgaat. De Noodles zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor berichten die aanstootgevend zijn of die anderszijds schade berokkenen.
Wiki size: 170 article pages see stats