Guldenlijn Windparken

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Pakdewindwindewereld.jpg WindParken
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Dormant
Language: Dutch
Edit mode: ReadOnly
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Sustainability
Wiki Size: 147 pages see stats...

Nederlands[edit]

Veel mensen denken dat wind het belangrijkste is bij windmolens, maar dat is niet zo, het landschap is het belangrijkst, en liefst een mooi landschap met een mooi vormgegeven windpark, daar gaat het om en daar gaat deze website over, mooi ontworpen windparken.

English[edit]

Many people think that the wind is the most important for windmills, but that is not the case, the landscape is the most important and preferably a attractive landscape with a lot of well made windparks, thats what this wiki is about, beautifully designed windparks.