LlamadaWiki

From WikiIndex
(Redirected from Llamada)
Jump to: navigation, search
LlamadaLogo.png LlamadaWiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by: {{{founder}}}
Status: Dead
Language: Dutch
Edit mode: Read-only
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons
"Creative Commons" is not in the list of possible values (Custom license, Attribution to contributing authors, Copyright to contributing authors, Site retains copyright, WTFPL, Licence Art Libre, Open Content License, Apache License, BSD Documentation License, FreeBSD Documentation License, GNU Free Documentation License, GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, Creative Commons Public Domain, Creative Commons Public Domain Dedication (CC0), Creative Commons Attribution, Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike, Proprietary license, Copyright to original source author, Fair use, Unknown license, Multi-license, No license, Creative Commons Attribution Non-Commercial, Creative Commons Attribution No Derivative Works, Creative Commons Share-Alike, Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives, Creative Commons Attribution Share Alike, Public domain (generic)) for this property.
Main topic: Fiction

Description[edit]

Llamada was een Nederlandse Wiki over een fictieve eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Llamada ligt op de Atlantische rug. De cultuur van Llamada is sterk beïnvloed door Europa. Vroeger bestond Llamada uit kolonies die in handen waren van verschillende Europese staten. Llamada bestaat uit 5 landen, genaamd Neol, Preux,Saint Yorís, Turismopaís en Paralitum. Het grootste land qua oppervlakte is Turismopaís, het kleinste Neol

De Llamadaanse landen hebben zich verenigd in een unie, genaamd de Llamadaanse Unie, die sterk te vergelijken is met de Europese Unie. Deze Unie bestuurd samen met de regeringen van de Llamadaanse landen Llamada.

Per 1 november 2011 is LlamadaWiki permanent gesloten.


Llamada was an Dutch Wiki about the Fictive island Llamada in the Atlantic Ocean. Llamada lies on the Atlantic Ridge. The culture of Llamada is strongly influenced by Europe. Llamada formerly consisted of colonies that were held by several European states. Llamada consists of five countries called Neol, Preux, Saint Yorís, Turismopaís and Paralitum. The largest country in area is Turismopaís, the smallest Neol

The Llamadaanse countries have united in a union, called the Llamadaanse Union, very similar to the European Union. This Union controlled together with the governments of the countries Llamadaanse Llamada.

As of November 1, 2011 LlamadaWiki is permanently closed.

Activities[edit]

Er is genoeg te doen op Llamada, naast het aanmaken van artikelen wordt je verwelkomt met een mooie tutorial, kun je kletsen, chatten en overleggen met je mede-gebruikers. Ook zijn er Achievements te behalen om het bewerken nog uitdagender te maken. En worden er regelmatig leuke capagnes, competitie's en wedstrijden georganiseerd.

There is plenty to do on Llamada, besides creating articles, you are welcomed with a nice tutorial, you can chat, talk and discuss with your fellow users on talk pages, or in Chatrooms. Also there are Achievements to gain to challenge the editting on Llamada. And there are lot's of capagnes and competitions.

English[edit]

Llamada is a wiki for the fictional group of states of the Insulae Llamada archipelago. It is a very active wiki with about 10 hardworking volunteers who keep the site going. It's a site for relaxation by imagination, and expands far beyond the wiki itself, with a own YouTube channel, a twitter network and sister projects WikiWeet and WikiWeet recepten.

Wiki size: 4.294 article pages