Nieuwe Filosofische Kring

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
NFK%20Schild.jpg Nieuwe Filosofische Kring
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Dormant
Language: Dutch
Edit mode: ByInvitation
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Philosophy
Backups: 2014/02/21
Wiki size: 6 article pages see stats

Nederlands[edit]

Deze wiki werd opgericht met als doel een plaats te voorzien waar studenten van de faculteit Wijsbegeerte hun kennis en vaardigheden te bundelen op een gestroomlijnde en intuïtieve manier. Het is momenteel niet mogelijk om zelf aanpassingen te doen.

English[edit]

This wikic was started with the goal of giving a place where students of the faculty Philosophy can put there knowledge and skills together in a streamlined and intuitive way. It is presently not possible to add changes yourself.