Reliwiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Reliwiki.jpg Reliwiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Vibrant
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Religious buildings
Backups: 2014-02-08
Wiki Size: 12,373 pages see stats...

Dutch[edit]

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 1.950 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 100.700 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s dus toe (het is makkelijk) en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

English[edit]

Reliwiki, the Dutch database about religious buildings, is made and will be continiously expanded en improved by users like you. More then 1.950 users have already joined and together they have uploaded more then 100.700 foto's! But there are still many buildings with little information. Add you information and photographs (it is easy) and that way you add to the knowledge and appreciation of old buildings.