Retailwiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Retailwiki logo.JPG Retailwiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Business
Backups: 2014-01-29
Wiki Size: 2,845 pages see stats...

Description (English)[edit]

As the importance of merchandise in leisure industry and tourism is growing, we want to gather all the information on retail and fad merchandising in this wiki, starting with the Dutch leisure industry.

We focus on

  • specialty shops: shops in theme parks and amusement parks, in zoos, in museums, etc.
  • characters used in the leisure industry for merchandising purposes
  • especially lots of new photo material
  • legislation, definitions

Use of the wiki

Beschrijving (Dutch)[edit]

Omdat het belang van merchandise in de vrijetijds industrie steeds verder toeneemt, is deze http://www.retaillwiki.nl in het leven geroepen om alle informatie te verzamelen over retail en fad merchandising. Om te beginnen de Nederlandse situatie.

De Retailwiki concentreert zich op

  • speciale winkels: winkels in atractieparken, dierentuinen, musea etc.
  • characters/figuren gebruikt in deze industrie voor merchandise doelen
  • we richten ons speciaal op nieuw en eigen fotomateriaal
  • definties en juridische aspecten

Gebruik van de wiki