Template:Wiki boilerplate Sv

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search

Detta är en generisk standardtext mall för wiki artikeltext, passar de flesta wiki motorer, inklusive MediaWiki. För Wikia-specifika wikis, se: template:Wikia boilerplate (för närvarande endast på engelska).

När du lägger till eller ändrar en säkerhetskopias datums URL, använd då ett omvänt ISO 8601-datumformat som visas (ÅÅÅÅ-MM-DD).

{{Wiki <!--se 'Template:Wiki boilerplate Sv' för detaljer-->
|name       = <!--använd om wikins namn skiljer sig från artikel namn; annars RADERA detta fält-->
|URL       = YourWikiHttp <!--börja med http:// - t.ex: http://DinWikiURL.org; om okänt 'UnknownWikiURL'-->
|logo       = No <!--du kan ladda upp och wikilänka, eller hotlänka till en URL-->
|wide logo    = <!--sätt bara 'y' när logotypen är för bred eller titeln är lång-->
|recentchanges URL= No <!--http://DinWikiURL.org/wiki/Special:Senaste_ändringar-->
|wikinode URL   = No <!--http://DinWikiURL.org/wiki/WikiNode - om inga, använd 'No'-->
|about URL    = No <!--http://DinWikiURL.org/wiki/PROJECTNAMESPACE:Om - om inga, använd 'No'-->
|mobile URL    = No <!--http://m.DinWikiURL.org - om inga, använd 'No'-->
|founder     = <!--wikins grundare(s) namn; standard är vanlig text, wikilink bara till befintlig artikel; utelämna om okänd-->
|status      = YourWikiStatus <!--Active är lämplig för de flesta webbplatser; se Category:Wiki Status för mer info-->
|language     = Swedish <!--(DittWikiSpråk) eller English, Multilingual, Japanese etc; Engelsk formulering, snälla-->
|editmode     = YourWikiEditMode <!--(DittWikiRedigeringsLäge) OpenEdit om användare kan redigera utan att logga in, LoginToEdit om inte; se Category:Wiki Edit Mode-->
|engine      = YourWikiEngine <!--(DinWikiMotor) den programvara som wikin körs på, t.ex.: MediaWiki; se Category:Wiki Engine-->
|license     = YourWiki'sLicense <!--föredras, se Category:Wiki License; om INGEN licens, 'NoLicense'-->
|maintopic    = YourWikiTopic <!--(DittWikiÄmne) det viktigaste, primära ämne; andra delfrågor kan läggas som taggar inom prosan nedan-->
|backupurl    = <!--backup URL finns på '/Special:Statistik' på Wikia och andra MediaWiki sajter-->
|backupdate    = 2018-MM-DD <!--ISO 8601-datum för backup-URL; Som i ÅÅÅÅ-MM-DD-->
}}
{{Size <!--se 'Template:Size' för detaljer-->
|pages= <!--skriv det rena antalet sidor; INGA tusentalsavgränsare-->
|statistics URL= <!--källa till sidantalet (ofta en 'Special:Statistik' sidan); om inga, använd 'No'-->
|wikiFactor= <!--valfritt, utelämna om okänd; se: Category:wikiFactor-->
|wikiFactor URL= <!--källa till wF (ofta 'Populära_sidor', 'Mostvisitedpages' eller 'PageHits'); utelämna om okänd-->
}}(Page count as of: 2019-MM-DD<br>wikiFactor as of: 2012-MM-DD)<!--Lägg till/ändra datumet manuellt som ÅÅÅÅ-MM-DD när statistiken verifieras och/eller uppdateras-->

==Beskrivning==
{{Stub}} <!-- ta bort denna kommentar (mellan <!-- och -->) efter
typ beskrivning av din wiki här och 'tagga' särskilda anmärkningsvärda ord för att inkludera dem i kategorier
enligt följande {{tag|anmärkningsvärt ämne}}
(Den här taggkonstruktionen används när du vill ha ett ord i texten för att länka till de kategori med samma namn.)

Om en taggbar kategoris namn inte visas i prosan, använd och ändra '[[Category:FörstaExtra]]' etc,
på botten av sidan för att manuellt lägga till kategorier. Det skulle också vara till hjälp att
lägga till året det blev grundat, så här... -->
[[Category:FörstaExtra]]
[[Category:AndraExtra]]
[[Category:FoundedIn20xx]]<!--http://DinWikiURL.org/index.php?title=Special:Gamla_sidor-->
Alla wikispråks standardtextversioner för template:Wiki