VeneWiki

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
VeneWiki logo, Sottunga harbour, July 2004 VeneWiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by:
Status: Dormant
Language: Finnish
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: Creative Commons Attribution Share Alike
Main topic: Shipping
Wiki size: 288 article pages see stats
wikiFactor: 24 info / verify

(Page count as of: 2017-11-19
wikiFactor as of: 2017-11-19)


Fi[edit]

Venesatama sivustolla on kerättynä karttapohjaan tietoja satamista, saaristonpalveluista, nähtävyyksistä, huoltoasemista, sääasemista ja muista veneilijöitä kiinnostavista asoista.

Voitte vapaasti muokata minkä tahansa sataman tietoja sellaisiksi kuin itse haluatte. Tällä tavalla varmistamme yhdessä että kaikista paikoista on ajanmukaiset ja oikeat tiedot.

Avainsanat: venesatama, turun saaristo, ahvenanmaan saaristo, vierasvenesatama, luonnonsatama, palvelusatama, vene, veneily.

En[edit]

VeneWiki at Venesatama is wiki based map for showing all guest harbours in the Archipelago of Turku, Finland. Boaters can click on any of the harbours and edit the text freely. Venesatama.com includes now also most of the harbours of Aland, Ahvenanmaa, and also harbours in the Helsinki archipelago.

In addition to archipelago of Finland, guest harbours of Estonia have been added to Venesatama.com VeneWiki service. Stockholm archipelago is building up as well.

Venesatama is based on Google Maps extension of MediaWiki.