Wegenwiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Wegenwiki logo.png Wegenwiki
Recent changes
[No WikiNode]
About
[No Mobile URL]
Status: Vibrant
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Transportation
Wiki Size: 15,503 pages see stats...

(As of: 2014-MM-DD)

Nederlands[edit]

De Wegenwiki is opgezet door frequente gebruikers van het Wegenforum die een makkelijk te beheren en aanpasbare databank wilden van verkeerstechniek en verkeerskunde, artikelen over (snel)wegen op de hele wereld met daarbij behorende projectbeschrijvingen, rijstrookconfiguraties en verkeersintensiteiten, zonder daarbij afhankelijk te willen zijn van de beperkingen en richtlijnen van Wikipedia op het gebied van jargon, (geografische) taalkunde, wetenschappelijke verhandelingen en original research. De Wegenwiki heeft als doel dieper op zaken in te gaan dan op Wikipedia, en is gericht op de meer professionele gebruiker en geïnteresseerde. De Wegenwiki is geen kopie van Wikipedia; de artikelen op de Wegenwiki gaan uitsluitend over het wegverkeer.

English[edit]

The Wegenwiki was started by frequent users of the Wegenforum who wanted a trafficdatabank that was easily to controle and adapt.