Wiki ng Game Ideas

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
http://vignette4.wikia.nocookie.net/gameideas/images/8/89/Wiki-wordmark.png/revision/latest?path-prefix=tl
Wiki ng Game Ideas
Recent changes • [No WikiNode] • About • Mobile URL
Status: Active
Language: Tagalog
Edit mode: OpenEdit
Wiki engine: Wikia
Wiki license: Creative Commons Attribution Share Alike
Main topic: Games
Wiki size: 23 article pages see stats

Maligayang pagdating! Maligayang pagdating ng 1000x!

Kumusta! Malugod na pagbati sa paghahanap sa pinakamalaki at pinakamaliwanag na wiki ng mga ideya sa mga video game! At kung hindi, pag tumulong ka, magiging ito na agad iyon!

Ito ay isang fanon na wiki, at tulad ng ibang wiking fan-fiction, may sari-saring mga ideyang ginawa ng mga fan dito! Kasama dito ang mga magagandang kasunod na laro at mga bagong seryeng hindi pa natatangi. May ginugulong kaming sistema upang tulungan ang mga tao na malaman kung anong mga artikulo ang puwedeng matulungan ng komunidad at ang hindi puwede. Sa ngayon, magtanong muna bago magbago ng isang malaking parte ng isang pahina.

Magkaroon ng kamalay-malay.

Ang websayt na ito ay isang fanon na encyclopedia ng mga larong dinisenyo ng mga tagagamit. Tandaan:

  • Ang bawat tagagamit ay may iba't-ibang estilo sa wika at panunulat.
  • Ang mga artikulo ay mas madalas sa talagang hindi piksyonal!
  • Blah blah blah, huwag mo kaming ihabla.