Kust Wiki

From WikiIndex
Jump to: navigation, search
vliz201309.png Kust Wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Founded by: {{{founder}}}
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: Read-only
Wiki engine: MediaWiki
Wiki license: [[:Category:Wiki {{{license}}}|{{{license}}}]]
Main topic: ecology
Backups: 2014-02-23
Wiki size: 1,827 article pages see stats

Nederlands[edit]

Het VLIZ heeft steeds meer Nederlandstalige informatie over kust- en zeewetenschap die zich leent om te verspreiden via een WIKI. De Kust WIKI, een initiatief in volle ontwikkeling, bevat voorlopig niet alleen het portaal "Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee" maar ook andere kust en mariene informatie van de Coastal Wiki kunnen via de Kust WIKI geraadpleegd worden.

English[edit]

The VLIZ has more and more Dutch-language information about coast- and oceanscience, that allows itself to be spread via a WIKI. The Kust Wiki, is an initiative in full development and contains until now, only the portal "non-native species of the Belgian part of the North-Sea", but also other coastal and marine information of Coastal Wiki can be accessed via Kust Wiki.