Na23dingen

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
23dingen1.jpg Na23dingen
[No Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: pbwiki
Main topic: Library

Nederlands[edit]

Wiki over bibliotheekwerk en web 2.0 voor (ex)deelnemers van het online leerprogramma 23dingen.nl[1]. In de organisaties waar men 23 Dingen is gaan doen, komen allerlei initiatieven naar boven om Web 2.0 tools in te zetten of om werkprocessen en projecten anders vorm te geven. Speciaal voor deze initiatieven - die anders voor collega's onbekend blijven - is deze wiki ontwikkeld.

English[edit]

Wiki about the librarybusiness and web 2.0 for (ex)participents of the online educational programme 23dingen.nl.

Wiki Size: UnknownSize [No see stats...]