Sadan

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
Osborne1.jpg Sadan
[{{{recentchanges URL}}} Recent changes]
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: WikiDot
Main topic: Electronic
Wiki Size: UnknownSize

Nederlands[edit]

Wat is het doel van deze wiki?

Alle info inzake Informatievaardigheden (ICT, Bronnenonderzoek en E-cultuur) in het Sociaal Agogisch Werk bundelen.
Tonen welke mogelijkheden er bestaan bij het gebruik van een wiki.
Als demo in de les (student maakt zelf de transfer naar zijn thema/projectgroep).

English[edit]

Wat is the purpose of this wiki?

All information concerning informationdisciplines (ICT, sourceresearch and E-culture) and bundle them in a social-agogic work.
To show which possibilities exist for this wiki.
As a demo in our class (students can make there own transfer to there theme/projectgroup)