Zeilvlieg wiki

WikiIndex - wikis, wiki people, wiki software, and wiki ideas
Jump to: navigation, search
{{{logo}}} Zeilvlieg wiki
Recent changes
[No WikiNode]
[No About]
[No Mobile URL]
Status: Active
Language: Dutch
Edit mode: LoginToEdit
Wiki engine: MediaWiki
Main topic: Paragliding
Wiki Size: 4 pages see stats...

Nederlands[edit]

De ’Documentenbundel van het nederlandse zeilvliegen’ beslaat enerzijds alle gegevens die heel direct nodig zijn om daadwerkelijk te kunnen vliegen (het ’hoe en wat’ van zeilvliegen) maar anderzijds ook die gegevens die men zich eigen moet maken om veilig in binnen- en buitenland te kunnen vliegen.

English[edit]

The 'documentcollection of Dutch paragliding' covers all the date that is needed to actually fly (the how and wat of paragliding), but also contains the data needed to safely fly at home and abroad.